Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka
Název práce v češtině: Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka
Název v anglickém jazyce: The possibilities of the pupil's confidence development
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK