Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deformation Behaviour of Advenced Magnesium and Aluminium Alloys
Název práce v češtině: Deformační chování perspektivních hořčíkových a hliníkových slitin
Název v anglickém jazyce: Deformation Behaviour of Advenced Magnesium and Aluminium Alloys
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 28.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK