Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konekcionistický model episodické paměti pro virtuální lidi
Název práce v češtině: Konekcionistický model episodické paměti pro virtuální lidi
Název v anglickém jazyce: Connectionist Model of Episodic Memory for Virtual Humans
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2007
Datum zadání: 14.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: Mgr. Rudolf Kadlec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor začne zvolením vhodného prostředí, preferován je projekt Pogamut 2, a replikací symbolického modelu paměti. Dále bude model přepracován konekcionistickým způsobem.
Seznam odborné literatury
Brom, C., Pešková, K., Lukavský, J.: Where Did I Put My Glasses? Determining Trustfulness of Records in Episodic Memory by Means of an Associative Network. In: Proc. of ECAL 2007, LNCS 4648, Lisbon, Portugal. Springer-Verlag, Berlin (2007) 243-252

Brom, C., Pešková, K., Lukavský, J.: What does your actor remember? Towards characters with a full episodic memory. Proceedings of 4th International Conference on Virtual Storytelling, Saint-Malo, France. Springer-Verlag, Berlin (in press)

Brom, C., Pešková, K., Lukavský, J.: Episodická paměť pro virtuální postavy. In: Sborník příspěvků z konference Kognice a umělý život VII. Slezská univerzita v Opavě, Opava (2007) 263-274 (in Czech)

Sternberg: Kognitivní psychologie. Portál

Ho, W., Dautenhahn, K., Nehaniv, C.: Autobiographic
Agents in Dynamic Virtual Environments - Performance
Comparision for Different Memory Control Architectures
.In: Proc. IEEE CEC, 2005, s. 573-580.

Nuxoll, A., Laird, J. E.: A Cognitive Model of Episodic
Memory Integrated With a General Cognitive Architecture.
In: Proc. of Int. Conference on Cognitive Modelling, 2004.
Předběžná náplň práce
Agenti, kteří imitují lidské chování, mohou být vybaveni tzv. episodickou pamětí, tj. pamětí na osobní vzpomínky. Tato paměť (mimo jiné) obsahuje informace o tom, co se agentovi během jeho života ?stalo?. Jeden z existujících modelů episodické paměti ukládá tyto informace v hierarchické struktuře, která odráží to, že chování agenta je representované pomocí reaktivních plánů zapsaných v AND-OR stromech. Vyšší hladiny stromů představují abstraktní úkoly, nižší určité úkoly, listy konkrétní akce. Tento model dokáže zachytit poměrně složité episody, a vyhledávání informací v něm je efektivní. Součástí modelu je i zapomínání. Ovšem díky tomu, že je model symbolický, umožňuje pouze buď určitý záznam ponechat nebo zcela vymazat.

Cílem práce je vytvořit alternativní model, který je konekcionistický, a ve kterém lze imitovat hraniční ?zapomínací fenomény? jako je sloučení více podobných episod do jedné, částečná ztráta informací o času, kdy se episoda odehrála, či nahrazení jedné episody episodou podobnou. Model nemusí nutně umožňovat efektivní ukládání/vyhledávání informací. Součástí práce je i implementace prototypu ve vhodném prostředí, provedení sady testů a srovnání modelu s jeho symbolickou variantou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK