Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika replikátorové rovnice
Název práce v češtině: Dynamika replikátorové rovnice
Název v anglickém jazyce: Replicator dynamics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Oponenti: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova: hra, výplatní funkce. Odvození replikátorové rovnice.
Globální existence a jednoznačnost řešení. Analýza chování
replikátorové rovnice na daných příkladech, zejména vězňovo
dilema a opakované vězňovo dilema. Vliv přítomnosti
adaptivních strategií na výslednou dynamiku.
Seznam odborné literatury
J. Hofbauer, K. Signund, "Evolutionary games and population dynamics", Cambridge University Press, 1998.
F. Vega-Redondo, "Evolution, games and economic behavior", Oxford University Press, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK