Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifické rysy vybraných evropských orlojů
Název práce v češtině: Specifické rysy vybraných evropských orlojů
Název v anglickém jazyce: Characteristic features of selected European astronomical clocks
Klíčová slova: astronomické orloje
Klíčová slova anglicky: astronomical clock
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2018
Datum zadání: 15.12.2018
Zásady pro vypracování
Práce bude vycházet z podrobného seznámení s mechanismem a funkcemi pražského orloje jako významného příkladu astronomických orlojů vůbec. V Evropě je několik desítek historických i moderních orlojů na pevných stanovištích a několik stovek přenosných starých astronomických hodin v muzeích. Po dohodě s vedoucím práce a podle možností budou zvoleny orloje, jejichž detailní popis bude předmětem práce.
Seznam odborné literatury
Horský Zdeněk: Pražský orloj. Panorama Praha 1988
Rosický Václav: Staroměstský orloj v Praze. Nakl. J. Otto, Praha 1923
Hadravová A., Hadrava P.: Křišťan z Prachatic - Stavba a užití astrolábu. Filosofia Praha 2001.
Táborský Jan: Zpráva o Pražském orloji
Křížek, M., Šolc, J., Šolcová, A.: Pražský orloj a stereografická projekce, Matematika-fyzika-informatika 17 (2007/2008)
Křížek, M., Šolcová, A., Somer, L.: Šindel sequences and Prague horologe, Proceedings of the International Conference PANM 13, (eds. J. Chleboun, K. Segeth, T. Vejchodský), Mathematical Institute, Academy if Sciences of Czech Republic, Prague 2006, 156-164.
Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A: What Mathematics Is Hidden Behind the Astronomical Clock of Prague? Proceedings of SPS2, International Astronomical Union XXVIth General Assembly, Prague 14-25 August 2006, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 3 pages.
Předběžná náplň práce
Práce má podat podrobný popis mechanismů a funkcí vybraných historických a moderních orlojů a poukázat na jejich shodné a rozdílné rysy. Přednostním hlediskem popisu budou funkce orloje a jejich astronomické a matematické základy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis should describe - in detail - the mechanisms and functions of selected historical and modern astronomical clocks with respect to the their astronomical and mathematical fundamentals. The similar and different features of the clocks should be emphasized.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK