Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virtuální hřiště
Název práce v češtině: Virtuální hřiště
Název v anglickém jazyce: Virtual playground
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zuzana Vlčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. Josef Pelikán
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je napsat simulaci virtuálního hřiště a přidat do něj ovladatelný objekt - např. auto - složený z kolizních primitiv. Simulace by v sobě zahrnovala základní fyzikální vlastnosti auta jako náhon na kla, tlumiče, zatáčení, přilnavost pneumatik...
Seznam odborné literatury
Literatura:
Dadiv Baraff: Non-penetrating Rigid Body Simulation

David Baraff, Andrew Witkin: Physically Based Modeling

E.Guendelman, R.Bridson, R.Fedkiw: Nonconvex Rigid Bodies with Stacking

Chris Hecker: Physics, The Next Frontier

Danny Chapman: http://www.rowlhouse.co.uk/jiggle/index.html
Předběžná náplň práce
Cílem práce je napsat simulaci virtuálního hřiště, což je v podstatě 3D scéna, do které bude moct uživatel vkládat různé objekty. Ty budou fyzikálně simulovány podle mechaniky tuhých těles (Rigid Body Simulation) včetně interakce objektů mezi sebou (kolize). Uživatel bude moct s objekty různě manipulovat a modifikovat jejich parametry jako např. hmotnost, velikost, tření atd.

Do hřiště bude uživatel moct vložit i speciální objekt - vozidlo. Toto vozidlo bude možné přímo ovládat a bude samozřejmě také fyzikálně simulováno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK