Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh
Název práce v češtině: Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh
Název v anglickém jazyce: Robust optimization for solution of uncertain optimization programs
Klíčová slova: robustní optimalizace, neurčitost, problém květinářky
Klíčová slova anglicky: robust optimization, uncertainty, Flower-girl problem
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Různé optimalizační úlohy jsou zadávány bez přesné specifikace parametrů, např. výnosnosti, pevnosti v tlaku a tahu atp. Hodnoty těchto parametrů se odhadují, určují ze zkušenosti a většinou je třeba zvolit robustní rozhodnutí, které není příliš citlivé na různé chyby v zadání. Jedním z přístupů je robustní optimalizace využívaná zejména v technických úlohách. Požaduje se splnění podmínek pro celou množinu uvažovaných parametrů.
Posluchač prostuduje různé formulace, např. robustní lineární programování, uváží možná zobecnění a také uvolnění striktního požadavku řešitelnosti pro celou množinu parametrů. Postupy bude ilustrovat na jednoduchých technických nebo finančních úlohách.
Doporučuji absolvovat přednášku Optimalizace II.
Seznam odborné literatury
[1] A. Ben Tal, A. Nemirovski: Robust solution of uncertain linaer programs. OR Letters, 25, 1999, pp. 1-13
[2] A. Ben Tal, A. Nemirovski: Robust optimization - methodology and applications. Mathematical Programming B 92, 2002, pp. 453-480
[3] A. Ben Tal, A. Nemirovski: Selected topics in robust convex optimization. Mathematical Programming. B 112, 2007, pp. 125-158

Předběžná náplň práce
Robustní optimalizace pro řešení neurčitých optimalizačních úloh
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Robust optimization for solution of uncertain optimization programs
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK