Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet magnetického pole permanentního magnetu
Název práce v češtině: Výpočet magnetického pole permanentního magnetu
Název v anglickém jazyce: Computation of the magnetic field of a permanent magnet
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 10.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je srovnat různé postupy pro výpočet magnetického pole permanentního magnetu bez přítomnosti elektrických proudů pomocí metody konečných prvků. Práce by měla zahrnovat posouzení vlivu různých okrajových podmínek, tvaru a velikosti výpočetní oblasti, triangulace, srovnání formulace pomocí skalárního a vektorového potenciálu, posouzení výhod smíšené formulace, případně zahrnutí formulace pomocí hraničních konečných prvků.
Seznam odborné literatury
[1] A. Ern, J.-L. Guermond: Theory and practice of finite elements, Springer, 2004
Předběžná náplň práce
Cílem práce je srovnat různé postupy pro výpočet magnetického pole permanentního magnetu bez přítomnosti elektrických proudů pomocí metody konečných prvků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to compare various approaches for the computation of the magnetic field of a permanent magnet without the presence of electric currents using the finite element method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK