Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kmitající znaménkové míry
Název práce v češtině: Kmitající znaménkové míry
Název v anglickém jazyce: Oscillating signed measures
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2008
Datum zadání: 29.10.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Půjde o konstrukci znaménkových měr, které jsou na mnoha
množinách jak kladné, tak i záporné. Eventuálně řešení
problémů, kolik takových měr (ve smyslu kategorií) je.
Seznam odborné literatury
J. Lukeš, J. Malý and L. Zajíček, Fine topology methods in real analysis and
potential theory, Springer-Verlag 1986
J. Blažek, E. Borák and J. Malý, On Kopcke and Pompeiu functions,
Časopis pro pěstování matematiky 103(1978), 53-61
C.E. Weil, On nowhere monotone functions,
Proc. Amer. Math. Soc. 56(1976), 388-389
J.N. McDonald, Some constructions with Choquet simplexes,
J. London Math. Soc.6(1973), 307-310
J.N. McDonald, Compact convex sets with the equal support property
Pacific J. Math. 37(1971), 429-443
A.B. Kharazishvili, Strange functions in real analysis,
Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, New York, 2000
Předběžná náplň práce
Konstrukce kmitajících a nikde monotónních měr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A construction oscillating and nowhere monotone measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK