Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základy teorie her
Název práce v češtině: Základy teorie her
Název v anglickém jazyce: Basics of the game theory
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 30.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2009
Oponenti: RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je shrnout základní pojmy teorie her
(hra, výplatní funkce, Nashova rovnováha, evoluční
stabilita), a aplikovat je při analýze modelů
v ekonomii, biologii (např. kámen-nůžky-papír,
hrdlička-jestřáb spolu s dalšími strategiemi,
vězňovo dilema a různé varianty.)


Seznam odborné literatury
J. Hofbauer, K. Signund, "Evolutionary games and population dynamics", Cambridge University Press, 1998.
F. Vega-Redondo, "Evolution, games and economic behavior", Oxford University Press, 1996.
Předběžná náplň práce
Hra, čisté a smíšené strategie, výplatní funkce, Nashova rovnováha.
Analýza jednoduchých her: kámen-nůžky-papír, chlapeček nebo holčička?,
hrdličky vs. jestřábi. Vězňova dilema a opakované vězňovo dilema.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK