Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání současných a nových hašovacích funkcí
Název práce v češtině: Porovnání současných a nových hašovacích funkcí
Název v anglickém jazyce: Comparative study of current and new hash functions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2006
Datum zadání: 16.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvoření programových knihoven hašovacích funkcí. Dále programu pro porovnání rychlostí výpočtu a zkoumání průběhu hašovacích funkcí. Shromáždit informace o současném rozsahu nasazení těchto funkcí v informačních technologiích.

Práce by měla dále obsahovat teoretický úvod obsahující základní informace o konstrukci hašovacích funkcí, požadavcích na ně kladených, a o dosud známých výsledcích zkoumání bezpečnosti hašovacích funkcí. Tyto informace budou dále průběžně doplňovány o údaje týkající se nových návrhů hašovacích fukci předkládaných v rámci projektu hledání AHS - Advanced Hash Standard.
Seznam odborné literatury
A. Menezes and P van Oorschot and S. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001

Bart Prenel, Analysis and Design of Cryptographic Hash Functions, PhD Thesis, 1993

články přednesené na konferenci http://www.csrc.nist.gov/pki/HashWorkshop/2006/program_2006.htm

nové návrhy hašovacích funkcí připravené pro projekt Advanced Hash Standard tak, jak budou postupně publikovány
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK