Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
Název práce v češtině: Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
Název v anglickém jazyce: Genetical algorithms and their use in optimization
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2006
Datum zadání: 22.11.2006
Datum a čas obhajoby: 12.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2008
Oponenti: prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se seznámí s problematikou hledání optima (minima, maxima apod.) funkce v parametrickém prostoru založenou na tzv. evolučních algoritmech. Z řady evolučních algoritmů se diplomant soustředí především na tzv. genetické algoritmy. Teoretické výsledky budou aplikovány například na analýzu nelineárních časových řad, např. cenných papírů.
Seznam odborné literatury
1) Goldberg D. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.
2) Kvasnička V. a kol., Evolučné algoritmy, STU, 2000.
3) Tvrdík J., Evoluční algoritmy. ROBUST 2006, Antoch J. a Dohnal G. eds., JČMF Praha 2006, 329-350.
Předběžná náplň práce
Autor se seznámí s problematikou hledání optima (minima, maxima apod.) funkce v parametrickém prostoru založenou na tzv. evolučních algoritmech. Z řady evolučních algoritmů se diplomant soustředí především na tzv. genetické algoritmy. Teoretické výsledky budou aplikovány například na analýzu nelineárních časových řad, např. cenných papírů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Author will acquaint with the methodology of finding an optimum (minimum, maximum etc.) of a function using so called evolution algorithms. From a series of algorithms and methods he will concentrate on so called genetical algorithms. Theoretical results will be applied, for example, to the analysis of nonlinear time series as, e.g., bonds or shares.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK