Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fotonových silových funkcí z měření dvoukrokových γ kaskád
Název práce v češtině: Studium fotonových silových funkcí z měření dvoukrokových γ kaskád
Název v anglickém jazyce: Study of photon strength functuins from two-step cascade measurements
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Resitel provede zpracovani experimentalnich dat z tzv. dvoukrokovych gamma kaskad do podoby spekter vhodných pro porovnání s teorií pro jedno jadro a seznami se s aparaturou pro mereni.
Seznam odborné literatury
M. Krticka et al., Phys. Rev. Lett. 93 (2004)161103
M. Krtička, disertační práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK