Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální postavení žadatelů o azyl v České republice
Název práce v češtině: Sociální postavení žadatelů o azyl v České republice
Název v anglickém jazyce: Social Position of Applicants for Asylum in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Arnoldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2005
Datum zadání: 01.02.2005
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: PhDr. Vladimír Mašát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK