Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optical Properties of Semiconductor Double Quantum Wells in Magnetic Fields
Název práce v češtině: Optical Properties of Semiconductor Double Quantum Wells in
Magnetic Fields
Název v anglickém jazyce: Optical Properties of Semiconductor Double Quantum Wells in
Magnetic Fields
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2006
Datum zadání: 15.08.2006
Datum a čas obhajoby: 05.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK