Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel
Název práce v češtině: Výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších
odborných školách-spoluúčast v systémech bonus-malus v
pojištění motorových vozidel
Název v anglickém jazyce: Teaching financial and actuarial mathematics at secondary and higher vocational schools in co-bonus-malus systems in motor insurance
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2006
Datum zadání: 08.03.2006
Datum a čas obhajoby: 19.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:08.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK