Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Requirement management tool
Název práce v češtině: Nástroj pro správu požadavků
Název v anglickém jazyce: Requirement management tool
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 11.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2009
Oponenti: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Goal of this bachelor project is to create a web-based application to support the process of requirements management for software projects, independent of used development methodology.
The main challenges in requirement management is covering all the user needs, maintaining traceability among relevant project documents and tracking changes. Traceability relationships are established between initial user requests, formal requirements, design and development artifacts (models and source code) and test cases.
The solution should allow to maintain different versions of requirements, trace their states via configurable work-flows. Consider posibility to integrate the application with third-party project management tools based on SOA (Web service) interface.
Seznam odborné literatury
[1] Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society; IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification; ISBN 0-7381-0332-2; IEEE, New York, 1998

[2] Richard H. Thayer, Merlin Dofrman; Software Requirements Engineering, 2nd Edition; ISBN 0-8186-7738-4; Wiley-IEEE Computer Society Press, New York, 1997

[3] Dean Leffingwell, Don Widrig; Managing software requirements: a unified approach; ISBN 0-201-61593-2; Addison-Wesley, Boston, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK