Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Animaci algoritmů vnějšího třídění
Název práce v češtině: Animaci algoritmů vnějšího třídění
Název v anglickém jazyce: Animation of file sorting algorithms
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Rudolf Kryl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vytvoří systém umožňující animaci vybraných algoritmů vnějšího třídění.
Předpokládá se realizace v programovacím jazyce Java. Důrraz bude kladen nejen na názornost animace, ale i využití objektových vlastností jazyka Java pro snadné rozšiřování vytvořeného systému o další algoritmy resp. jiné "pohledy" na stav výpočtu. Vytvořený ststém bude schopen exportovat údaje o průběhu konkrétního výpočtu ve formátu vhodném pro další zpracování např. tabulkovým kalkulátoremm.
Seznam odborné literatury
Dokumentace jazyka Java.
Učebnice programování.
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci bude vytvořen programový systém pro animaci algoritmů vnějšího třídění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK