Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výukový program pro autoškolu
Název práce v češtině: Výukový program pro autoškolu
Název v anglickém jazyce: Training program for driving schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit výukový program, který připraví uživatele k úspěšnému složení testů z pravidel silničního provozu při závěrečných zkouškách v autoškole.

Program by měl zahrnovat několik stupňů pro výuku a následné procvičování otázek, simulaci závěrečného testu jakož i správu uživatelů a jejich výsledků. Součástí systému by měla být i prezentace ve formě WWW stránek, zahrnující prostředí pro komunikaci s uživateli i možnost automatické aktualizace databáze otázek.

Doporučuji pokusit se o návrh umožňující přenositelnost programu a jeho nasazení ve dvou různých prostředích (MS Windows, Linux).
Seznam odborné literatury
T.Holan: Delphi v příkladech. BEN, Praha, 2001.

T.Holan, L.Forst: Kylix v příkladech. BEN, Praha, 2003.

V.Klega: Zpět do školy. Do autoškoly! CHIP č.11, 14(2004), 128-131.

J.Polzer: Přehled programů pro budoucí řidiče. http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=118343
Předběžná náplň práce
Výukový program, který připraví uživatele k úspěšnému složení testů z pravidel silničního provozu při závěrečných zkouškách v autoškole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK