Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostředí pro animaci algoritmů - překladač a práce s daty
Název práce v češtině: Prostředí pro animaci algoritmů - překladač a práce s daty
Název v anglickém jazyce: Environment for Animation of Algorithms - Translator and Data Manipulation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Rudolf Kryl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vytvoří část programového systému pro animaci algoritmů. Druhou část vytvoří student Pavel Římský.
Bude umožňovat:
psát a opravovat algoritmy v pseudokódu definovaném studenty;
interpretovat tyto algoritmy se sledováním průběhu výpočtu pomocí tzv. animátorů;
prostředí bude umožňovat algoritmus krokovat, pustit zadanou rychlostí, nastavovat breakpointy.
Systém bude vytvořen v jazyku Java s využitím jeho objektových vlastností.

Pan Štěpán bude zodúpovědný za části systému, které obhospodařují překladač a práci s daty.
Seznam odborné literatury
Dokumentace k jazyku Java
Učebnice programování
Předběžná náplň práce
Výsledkem bakalářských prací Petra Štěpána a Pavela Římského bude Programový systém umožňující vytváření animací algoritmů. Systém bude vytvořen v jazyku Java. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK