Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800K
Název práce v češtině: Interakce kovů II. a IV. skupiny s povrchem SI(100) rozmezí teplot od 20 do 800KI
Název v anglickém jazyce: Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800K
Klíčová slova: Si(100), STM, AFM, adsorpce, difúze
Klíčová slova anglicky: Si(100), STM, AFM, adsorption, diffusion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: Ing. Pavel Janda, CSc.
  Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK