Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Normality test of the gene expression data
Název práce v češtině: Testovani normalnosti dat genovich ekpresse
Název v anglickém jazyce: Normality test of the gene expression data
Klíčová slova: genové exprese, rekonstrukce rozdělení, maximální invariantni statisticka, sfericky stejnoměrnost, test normálnosti
Klíčová slova anglicky: gene expression, reconstruction of distribution, maximal invariant statistic, spherical uniformity, normality test.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
  RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK