Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření se zvukovou kartou
Název práce v češtině: Měření se zvukovou kartou
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Se zvukovou kartou počítače, přídavným "hardware" v ceně několika korun až desetikorun a několika volně šiřitelnými programy jde dělat řada zajímavých a někdy i překvapivých jednoduchých pokusů. (Měření otáček, frekvence i period, rychlosti, času např. dopadu kladiva na kovadlinu, tíhového zrychlení, ale i odporu, kapacity atd. Může jít jak o kvantitativní měření, tak o kvalitativní demonstrace.) Vedl jsem teď na tohle téma dílny na semináři Heuréky v Náchodě, některé náměty by teď bylo vhodné dotáhnout, vyzkoušet různé varianty, pokusy dokumentovat, napsat k nim návody...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK