Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Název práce v češtině: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované
fázové separace v polymerních roztocích
Název v anglickém jazyce: The Study of Dynamic Behaviour and Interactions During
the Temperature-Induced Phase Separation in Polymer Solutions
Klíčová slova: fázová separace, polymerní roztok, cononsolvency, 1H a 13C NMR spektroskopie
Klíčová slova anglicky: Phase Separation, Polymer Solution, Cononsolvency, 1H and 13C NMR Spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
  Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK