Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výpočet vrstevnic na trojúhelníkových sítích
Název práce v češtině: Výpočet vrstevnic na trojúhelníkových sítích
Název v anglickém jazyce: Contour Lines Computation on Triangulations
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK