Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data
Název práce v češtině: M-odhady v nelineární regresi pro longitudinální data
Název v anglickém jazyce: M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.1998
Datum zadání: 01.10.1998
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 10:30
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc.
  doc. Petr Volf, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK