Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bodové procesy úseček
Název práce v češtině: Bodové procesy úseček
Název v anglickém jazyce: Segment point processes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2005
Datum zadání: 11.10.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje základy bodových procesů. Pro stacionární proces úseček student porovná různé odhady délkové
intenzity na základě výpočtu jejich střední kvadratické chyby.
Seznam odborné literatury
Rataj J. (2000): Bodové procesy, Karolinum, UK Praha.
Stoyan D., Kendall W.S., Mecke J. (1995): Stochastic Geometry and its Application, 2nd edit., Wiley, New York.
Předběžná náplň práce
Shrnutí výsledků týkajících se bodových procesech úseček. Porovnání vlastností různých odhadů základních charakteristik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK