Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Chaos v pohybu kolem černých děr
Název práce v češtině: Chaos v pohybu kolem černých děr
Název v anglickém jazyce: Chaos in motion around black holes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2006
Datum zadání: 20.10.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracovat přehled situací, za nichž se pohyb testovacích částic kolem stacionárních černých děr stává chaotickým. Rešeršní práce, ale i s možností získání původních výsledků. Pro absolventy přednášky TMF111.
Seznam odborné literatury
C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)
S. Chandrasekhar: The mathematical theory of black holes (OUP, Oxford 1983)
články z odborných časopisů
Předběžná náplň práce
Geodetický pohyb kolem izolovaných stacionárních černých děr je regulární. Je zajímavé sledovat, za jakých okolností se tento pohyb může stávat chaotickým --- např. pokud má testovací částice spin, pokud se "zapne" vnější magnetické pole nebo pokud je kolem černé díry nějaký další zdroj (např. disk). Poslední zmíněnou možnost by bylo možno prostudovat detailně (případně by to mohl být program pro navazující práci diplomovou).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK