Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies
Název práce v češtině: Frekvenční stabilizace laserů a měření optických frekvencí
Název v anglickém jazyce: Laser Frequency Stabilization and Measurement
of Optical Frequencies
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 23.04.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2010
Oponenti: Jaroslav Pantoflíček
  doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK