Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theoretical Description of the Metal-Ion Interactions with Models of Amino Acids and Oligopeptides
Název práce v češtině: Teoretické studium interakcí kovových iontů s modely aminokyselin a oligopeptidů
Název v anglickém jazyce: Theoretical Description of the Metal-Ion
Interactions with Models of Amino
Acids and Oligopeptides
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 02.09.2008 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2008
Oponenti: RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.
  prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK