Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu
Název práce v češtině: Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu
Název v anglickém jazyce: Analysis of dispersion and stability of waves in space plasmas
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu

2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu disperze a stability vln v kosmickém plazmatu.

3) Testy alternativních numerických procedur pro analýzu dispersní rovnice.

4) Aplikace metod na příklady vln v kosmickém plazmatu.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.

F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics,
Plenum press, New York, 1984.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena spíše teoreticky a týká se kinetické teorie šíření vln v plazmatu. Posluchač bude pracovat s existujícími numerickými procedurami určenými k výpočtu dielektrického tenzoru jednotlivých složek horkého plazmatu a k řešení dispezní rovnice. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK