Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Modelování párů kategoriálních veličin
Název práce v češtině: Modelování párů kategoriálních veličin
Název v anglickém jazyce: Modeling of pairs of categorical variables
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2005
Datum zadání: 12.10.2005
Zásady pro vypracování

Uchazeč nastuduje teorii modelů pro závislé výběry kategoriálních veličin, pojedná o jejich vlastnostech a zpracuje vybraná cvičení ze studijní literatury. Vyžaduje dobrou pasivní znalost angličtiny.

Seznam odborné literatury

A. Agresti: Categorical Data Analysis, Wiley, New York, 1990, Kapitola 10.
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK