Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně-dynamické simulace komplexů HIV reverzní transkriptázy a jejích potenciálních inhibitorů
Název práce v češtině: Molekulárně-dynamické simulace komplexů HIV reverzní transkriptázy a jejích potenciálních inhibitorů
Název v anglickém jazyce: MD simulations of complexes consisted of HIV reverse transcriptase and its potental inhibitors
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 21.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK