Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úlohy globální optimalizace v praxi
Název práce v češtině: Úlohy globální optimalizace v praxi
Název v anglickém jazyce: Global Optimization Problems in Practice
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2003
Datum zadání: 10.11.2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK