Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
High Frequency Discharges and Their Applications
Název práce v češtině: High Frequency Discharges and Their Applications
Název v anglickém jazyce: High Frequency Discharges and Their Applications
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 13.07.2007 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2007
Oponenti: prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc.
  doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK