Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Swelling and Mechanical Behavior of One- and Two-Components Polyelectrolyte Hydrogels
Název práce v češtině: Swelling and Mechanical Behavior of One- and
Two-Components Polyelectrolyte Hydrogels
Název v anglickém jazyce: Swelling and Mechanical Behavior of One- and
Two-Components Polyelectrolyte Hydrogels
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Michal Ilavský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 17.12.2007 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
  RNDr. Jiří Spěváček, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK