Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Time-Resolved Terahertz Spectroscopy Applied to the Investigation of Magnetic Materials and Photonic Structures
Název práce v češtině: Time-Resolved Terahertz Spectroscopy Applied to the
Investigation of Magnetic Materials and Photonic Structures
Název v anglickém jazyce: Time-Resolved Terahertz Spectroscopy Applied to the
Investigation of Magnetic Materials and Photonic Structures
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2002
Datum zadání: 04.06.2002
Datum a čas obhajoby: 31.03.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2006
Oponenti: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
  Prof. Paul Crozat
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK