Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium ekotoxicity biodostupné frakce organopolutantů
Název práce v češtině: Studium ekotoxicity biodostupné frakce organopolutantů
Název v anglickém jazyce: Study of bioavailable organopollutant ecotoxicity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2007
Datum zadání: 02.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK