Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání posuzovacích škál pro hodnocení vojáků z dovedností boje zblízka
Název práce v češtině: Porovnání posuzovacích škál pro hodnocení vojáků z dovedností boje zblízka
Název v anglickém jazyce: Comparision of scale for evaluation techniques of close combat
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 30.11.2009
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: Mgr. Petr Majerčík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK