Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha oxytocinu a vasopresinu v CNS ve vztahu k chování
Název práce v češtině: Úloha oxytocinu a vasopresinu v CNS ve vztahu k chování
Název v anglickém jazyce: The role of oxytocin and vasopressin in the brain - relationship to behavior
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 05.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: RNDr. PhMr. Ivan Krejčí, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK