Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémy věcného pořádání informací v centrálním katalogu Univerzity Karlovy v Praze
Název práce v češtině: Systémy věcného pořádání informací v centrálním katalogu Univerzity Karlovy v Praze
Název v anglickém jazyce: Systems of subject control in central catalog of the Charles University in Prague
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2007
Datum zadání: 11.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Schwarz
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o věcném pořádání informací v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy v Praze (http://ckis.cuni.cz/F/). Autor nejprve stručně popisuje prostředí centrálního katalogu, výměnný formát používaný pro ukládání záznamů a používaný systém ALEPH 500, vše z pohledu věcného pořádání. Následuje popis používaných předmětových i systematických selekčních jazyků. -- Hlavní těžiště práce tkví v průzkumu provedeném v zúčastněných knihovnách a analýze čtyř vzorků záznamů. Závěrečná část popisuje možné kroky vedoucí ke sjednocení a zkvalitnění věcného pořádání v Centrálním katalogu UK.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK