Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkontinence moči u žen, možnosti a úspěšnost jejího řešení
Název práce v češtině: Inkontinence moči u žen, možnosti a úspěšnost jejího řešení
Název v anglickém jazyce: Women´s urinary incontinence, possibilities and fruitfulness of its treatment
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Karhan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 15.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
Oponenti: Mgr. Iva Machalová
  Bc. Hana Tomšová
 
 
Konzultanti: Jaroslava Pečenková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK