Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Edukace klientek na operační gynekologii
Název práce v češtině: Edukace klientek na operační gynekologii
Název v anglickém jazyce: Education of female clients in operation gynecology
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Regina Slowik
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Oponenti: Jolana Kubátová
  Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK