Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etologie a ekologie želvy černavé (Heosemys grandis) v pražské zoo
Název práce v češtině: Etologie a ekologie želvy černavé (Heosemys grandis)
v pražské zoo
Název v anglickém jazyce: Ecology and ethology of Giant Asian pond turtle
(Heosemys grandis) in ZOO Praha
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2007
Datum zadání: 12.07.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Etologie, reprodukční biologie a postnatální vývoj želvy černavé (Heosemys
grandis) v lidské péči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ethology, reproductive biology and postnatal development in the Giant
Asian pond turtle (Heosemys grandis) in captivity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK