Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium produktů rozkladu PET pomocí vysoce rozlišené FT-IR spektroskopie a plynové chromatografie
Název práce v češtině: Studium produktů rozkladu PET pomocí
vysoce rozlišené FT-IR spektroskopie a plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Characterization of PET degradation products
using high resoluted Fourier transform spectroscopy and gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: RNDr., Ing. Michal Střižík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK