Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů 3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu
Název práce v češtině: Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů 3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu
Název v anglickém jazyce: Study of metabolism air pollutants and mutagens 3-nitrobenzanthrone and 2-nitrobenzanthrone
Klíčová slova: 3-nitrobenzanthron, 2-nitrobenzanthron, 3-aminobenzanthron, cytochrom P450, NADPH:cytochrom P450 reduktasa, mutagenita, karcinogenita, vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC), DNA adukty, „32P-postlabelling”
Klíčová slova anglicky: 3-nitrobenzanthrone, 2-nitrobenzanthrone, 3-aminobenzanthrone, cytochrome P450, NADPH:cytochrome P450 reductase, mutagenicity, carcinogenesis, high-pressure liquid chromatography (HPLC) DNA adducts, 32P-postlabelling
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 14.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studium metabolismu vzdušných polutantů a mutagenů 3-nitrobenzanthronu a 2-nitrobenzanthronu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of metabolism air pollutants and mutagens 3-nitrobenzanthrone and 2-nitrobenzanthrone
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK