Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh naučné stezky Třemšín
Název práce v češtině: Návrh naučné stezky Třemšín
Název v anglickém jazyce: The project of nature trail Třemšín
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2005
Datum zadání: 20.12.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2008
Oponenti: doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK