Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Historickogeografické souvislosti polarizace prostoru - případová studie Litomyšl
Název práce v češtině: Historickogeografické souvislosti
polarizace prostoru -
případová studie Litomyšl
Název v anglickém jazyce: Historical-Geographical Contexts of Polarization of Space - a Case Study Litomyšl
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK