Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Databáze experimentálně doložených sekundárních struktur v 5' nepřekládaných oblastech virových RNA
Název práce v češtině: Databáze experimentálně doložených sekundárních struktur
v 5' nepřekládaných oblastech virových RNA
Název v anglickém jazyce: Database of experimentally studied secondary structures located
within 5' untranslated regions of viral RNAs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2007
Datum zadání: 22.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Karel Harant
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude:
1. zvládnout orientaci v odborné literatuře a uvést metodické přístupy
experimentálního studia sekundárních struktur nukleových kyselin
2. Shrnout význam sekundárních struktur vyskytujících se v 5' nepřekládaných
oblastech RNA virových RNA
3. vložit do databáze sekundárních struktur RNA experimentálně
charakterizované 2D struktur
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK