Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expresní vzorec DASH molekul v transformovaných buňkách
Název práce v češtině: Expresní vzorec DASH molekul v transformovaných buňkách
Název v anglickém jazyce: Expression pattern of DASH molecules in transformed cells
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK